Daugiau

„Levelplot“ („RasterVis“) dvi ribinės siužeto skalės?

„Levelplot“ („RasterVis“) dvi ribinės siužeto skalės?


Kaip galiu pridėti / rodyti skalę prie dviejų kraštinių diagramų?

RAD1998.all <- stack (list.ras) list.files <- mixedsort (list.files (paste (getwd (), "/ 1998bil /", sep = ""), full.names = F, pattern = ". asc.bil ")) # list.files outlist <- substr (list.files, 31, 43) #outlist png (paste (" 1998 ", outlist [[1]],". png ">

Atlikau pakeitimus, kurie įgyvendina ašį.

Norėdami įdiegti naujausią kūrimo versiją, naudokite šį kodą:

## install.packages ("devtools") devtools :: install_github ("rastervis", "oscarperpinan")

Tada naudokite naują argumentąašis.arginuotiįjungti ašį.

f <- system.file ("external / test.grd", package = "rastras") r <- rastras (f) levelplot (r, ašis.margin = TRUE)